ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παράλληλα με την εμπορία εξοπλισμού φυσικού αερίου, η εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών προς τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα:

 • Εμπορία εξοπλισμού φυσικού αερίου
 • Τεχνική υποστήριξη μονάδων φυσικού αερίου:
  - Service
  - Ανταλλακτικά
 • Εκπόνηση μελετών φυσικού αερίου
 • Εφαρμογές φυσικού αερίου – υγραερίου
  - Ατομικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως
  - Κεντρικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως
  - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις